Štampanje majica

U ponudi imamo majice različitih boja, krojeva, veličina, tipova materijala...
Štampamo ih tehnikama sito-štampe, flok-štampe i kombinovano.